Het Dark Sky Places Programma

Het Dark Sky Places Programma heeft ten doel het behoud van donkere  nachthemel in de wereld. Het is een programma van de International Dark Sky Assciation. Dit is een in Amerika gevestigde organisatie met meer dan 10.000 leden waar de Nederlandse vereniging Platform Lichthinder bij aangesloten is.

Het progamma bestaat niet meer uit drie maar uit vijf verschillende onderdelen: Dark Sky Park, een Dark Sky Reservaat en een Dark Sky Community, gemeenschap waren sinds 20011 de drie categorieen. Sinds september 2015 zijn daar bij gekomen: een Dark Sky Sanctuary en een Dark Sky Developments of Distiction.

De Dark Sky Parken en Reservaten behoren tot de meest donkere, niet-licht-vervuilde locaties in de wereld, terwijl de gemeenschappen locaties betreffen waar mensen zich inzetten om hun nachthemel te verbeteren.
Een Sanctuary is een locatie, ver van de bewoonde wereld met uitzonderlijke nachten, die niet snachts bereikbaar is en toch beschermd moet worden.
Een Developments of Distiction is een locatie waar burgers zich inzetten om de nachthemel te beschermen maar die niet een eenheid zoals een gemeente vormt.

Er is geen volgorde van belangrijkheid, beter of slechter. Het zijn onafhankelijke aanduidingen.

Deze locaties doen ons beseffen dat we met betere verlichting onze nachten weer de kwaliteit kunnen geven die ze van nature hebben. Onze nachten zijn evengoed een onderdeel van ons cultureel erfgoed als de overdag situatie. Zonder het zicht op maan en sterren was de mensheid cultureel veel armer geweest en laten we onze kinderen locaties gunnen waar we dat nog kunnen ervaren.