Dark Sky Gemeenschappen

Een International Dark Sky Gemeenschap munt uit door het maken van een lichtplan voor de gehele gemeenschap, in het bevorderen van verantwoorde verlichting, voor het beheer van hun nachtelijk landschap en dient als voorbeeld voor omliggende gemeenschappen in verantwoord verlichten.

Er zijn op dit moment (sept 2015) 11 gemeenschappen erkend als Dark Sky Gemeenschap.

In Europa ligt bijvoorbeeld het eiland Sark, terwijl in Schotland het eiland Coll erkend is als Dark Sky Community. Het heoven geen kleine eenheden te zijn; in Amerika is de stad Flagstaff als Community erkend.

Om in aanmerking te komen tot de toewijzing als  International Dark sky Community (IDSC) moet aan alle volgende voorwaarden worden voldaan:
1 Een kwalitatief hoog  en uitgebreid verlichtingsplan
2 De gemeenschap moet een betrokkenheid uitstralen voor het nachtelijk duister en verantwoord verlichten
3 Er moet een brede steun zijn voor de donkere hemel door een breed spectrum aan organisaties
4 Successen in het tegengaan van lichtvervuiling

Hier vind je de volledige voorwaarden  voor een
International Dark sky Community.