Dark Sky Parken

Een International Dark Sky Park is een locatie met uitmuntende nachtelijke schoonheid, waar deze kwaliteit voor de toekomst gegarandeerd worden met  activiteiten rond die duisternis.
Een belangrijk onderscheid met een reserve (reservaat) is dat een park al een eenheid moet zijn, een organisatievorm moet hebben, terwijl een reserve een min of meer willekeurig gebied kan zijn.
 
Er zijn drie categorieën parken: goud, zilver en brons waarbij goud de hoogste categorie is met een hemel magnitude boven 21,75 , waar de gehele Melkweg in al zijn glorie zichtbaar is en waar geen lampen in het gebied de nacht verstoren en alleen aan de horizon enig oplichten te zien is.
Zilver heeft een waarde boven 21,00 waar ook de Melkweg zowel zomers als 'swinters te zien is en brons de laagste categorie met een magnitude boven 20, waar de Melkweg nog enigszins te zien is.
Er zijn op dit moment  (september 2015) 28 parken in de wereld erkend.
Daarvan liggen een 7- tal in Europa. De dichtstbijzijnde is naast de Boschplaat in Nederland, de Eiffell in Duitsland. Er liggen drie in Groot Brittannie en twee in Hongarije.

De vijf belangrijke elementen zijn :
1. Een donkere hemel
2. Een management plan betreffende de verlichting en verbeterpunten
3. Nachtelijke toegang
4. Publieksgerichte activiteiten om het park aantrekkelijk te maken om ervan te komen genieten.
5. Veel steun van de ruime maar vooral van de directe omgeving.

ad 1  Een donkere hemel
De nachtelijke situatie moet bekeken worden, gemeten en gefotografeerd. Dit is iets dat goed in de wintermaanden uitgevoerd kan worden.

ad 2 Een management plan betreffende de verlichting en verbeterpunten.
Hierbij moet een inventarisatie komen van de verlichting in het park zelf.  Ook de verlichting in de omgeving, die invloed uitoefent op de nachthemel van het park, zal bekeken worden.
Daarnaast moet er een plan komen hoe deze verlichting te verbeteren waarbij de verschillende eigenaren mee moeten willen werken.
Hierbij is dus  van belang dat er in en om het Park partners gezocht moeten worden die zich er voor in zetten.

ad 3 Nachtelijke toegang
Er moet ´snachts toegang zijn tot het terrein. Dit is een zaak van het huidige natuur-park of -reservaat zelf. Is het mogelijk om  één of meer plekken in te richten speciaal gericht op het waarnemen van sterren?

ad 4 Publieksgerichte activiteiten om het park aantrekkelijk te maken om ervan te komen genieten.
Ook dit is een zaak van het natuur-park of -reservaat zelf en van de omliggende
(recreatie) ondernemingen of gemeenschappen. Willen ze investeren speciaal mensen van de duisternis te laten genieten, een speciaal arrangement voor dark sky lovers aan te bieden, met faciliteiten speciaal op hen gericht met een prismakijker of zelfs een telescoopje van het hotel?  Je kan ook denken aan middagstilte voor mensen die dan willen slapen etc.
Er zal geregeld, minimaal jaarlijks, iets speciaals rond het Park georganiseerd moeten worden. Een jaarlijks te organiseren dark sky party, waarneemavond gericht op vallende sterren en dergelijke.

ad  5 Veel steun van de ruime maar vooral van de directe omgeving. Het laatste punt is vooral in het begin van belang. Er moeten partners gezocht worden liefst zo dicht  mogelijk bij het Park; mensen die geïnteresseerd zijn om iets van de organisatie op zich te nemen, die in een ondersteunings groep willen zitten, die brieven willen sturen etc.
Ook zal er breder steun gezocht moeten worden, waarbij de gemeente, de provincie direct in het oog springen, maar er zijn waarschijnlijk meer belangrijke partners die een rol moeten spelen in het tot stand komen van een dergelijke park.

Dit is de link naar de voorwaarden:
International Dark Sky  Park.

In juli 2013 is nieuwe toelatingseisen opgesteld.