De Boschplaat voorbereiding

De Boschplaat is het eerste Dark Sky Park in Nederland. Het initiatief hiertoe is genomen door Melis de Vries van het Vakantiepark Tjermelân, te Oosterend op Terschelling.
Er is geld toegekend door de provincie Friesland om een onderzoek te starten of dit mogelijk was.
Staatsbosbeheer, de grondbezitter van De Boschplaat, is er enthousiast over en treedt als 'eigenaar' van het park op samen met de Buren van Oosterend.

Sotto le Stelle, een bedrijf gespecialiseerd in lichthinder, is gevraagd om Melis te ondersteunen bij de aanvraag. Dit bedrijf richtte zich op het meten van de duisternis en de inventarisatie en eventuele  aanpassingen van de verlichting op Terschelling.

Tussen 2013 en 2015 is er hard gewerkt om voldoende steun te verkrijgen bij de gemeente, bij de inwoners van de dorpen  en de ondernemers in de omgeving.
Staatsbosbeheer heeft verklaard dat ze zelf nooit verlichting zullen plaatsen en alles in het werk zullen stellen om te verhinderen dat anderen dat doen.

Er zijn steunbrieven geschreven, er is gemeten hoe donker de Boschplaat is, er is gesproken met steden als Harlingen en Leeuwarden die ook hun licht verspreiden over de Waddenzee en De Boschplaat.
Tenslotte zijn er bijeenkomsten georganiseerd voor de medewerkers van Staatsbosbeheer om hun kennis over sterrenkunde en lichtvervuiling te vergroten; elke paar maanden zijn er bijeenkomsten geweest voor inwoners en toeristen over dit onderwerp.

Op 21 maart 2015 is het definitieve plan ingediend bij de IDA. Twee organisaties hebben formeel het plan ingediend en worden dus ook de 'eigenaren' van  het toekomstige Dark Sky Park: Staatsbosbeheer en de Buren van Oosterend.

Juni 2015 is de aanvraag door de Board of Directors van de IDA gehonoreerd en kan de vlag uit. De Boschplaat heeft de kwaliteit zilver meegekregen.  In een bijzondere bijeenkomst met de burgermeester en wethouders van Terschelling en diverse gasten is het Dark Sky Park de Boschplaat geopend. Ter gelegenheid daarvan is ook een meter geinstalleerd, die permanent de duisternis boven de Boschplaat bijhoudt.