Lauwersmeergebied plan

Zomer 2016 is Lauwersmeer als Dark Sky Park door de Internatinal Dark Sky Association erkend..
Drie jaar inventariseren van de verlichting, meten hoe donker het is, praten met alle direct betrokkenen in en om het gebied heeft ertoe geleid dat het Lauwermeer het tweede Dark Sky Park van Nederland is geworden.
Lauwersmeer is dan ook een van de donkerste locaties op het vasteland van Nederland.

Staatsbosbeheer en de provincie Groningen zijn de aanvragers. Staatsbosbeheer beheert het grootste deel van het Park en zien duisternis als belangrijk voor de natuur in het Park.
De provincie Groningen heeft dit vooral mogelijk gemaakt. Zij zien duisternis als een belangrijke waarde van hun grondgebied en zien mogelijkheden om dit niet te zien als een gebrek maar als een kans.

Lauwermeer is een Nationaal Park met veel water, maar er ligt ook direct een vissershaven naast, de veerboot naar Schiermonikoog vertrekt er en er ligt een grote kazerne met veel verlichting aan de rand.

Om toch een Dark Sky Park te worden moest er wel wat gebeuren aan de verlichting. Niet alles hoeft in een keer veranderd te worden, een deel wel en voor de rest moeten er plannen liggen. Dat is gebeurd. De verlichting in de hele vissershaven is aangepast en de licht uitstraling naar het Park en naar de Waddenzee is daarmee sterk verbeterd.